Brandrådgivning

Forside » Rådgivningsydelser og priser » Brandrådgivning

Få styr på de nødvendige dokumenter

Med m4 Brandrådgivning får du personlig, professionel og certificeret brandrådgivning. Lad os hjælpe dig med både store og små brandtekniske projekter.

Vi anbefaler, at brandløsninger og krav drøftes tidligt i dit projekt. Så bliver du klædt på til at vælge de rigtige æstetiske, funktionelle, konstruktions- og planmæssige løsninger. Når du tager højde for brandkrav på et tidligt stadie, undgår du fordyrende brandtekniske løsninger senere i byggeprocessen.

For alle dine projekter gælder det, at du også kan vælge en fuld byggerådgivningsproces, som omfatter arkitekt- og byggeteknisk rådgivning.

m4 Brandrådgivning hjælper dig i mål med at udarbejde de nødvendige dokumenter til myndighederne.

Overordnet er der to rådgivnings-trin i Myndighedsfasen da der udarbejdes materialer, som skal sendes til kommunen, og materialer som skal anvendes i forbindelse med projekterings-, udførelses- og tilsynsfasen

Trin 1: Kommunen kræver, at der som minimum er afklaret nogle specifikke forhold og udarbejdet udvalgte dokumenter for at kunne udstede en byggetilladelse.

Kort omfatter dokumenterne følgende:

 1. Starterklæring
 2. Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
 3. Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
 4. Brandtekniske kontrolplaner

Trin 2: På dette tidspunkt er det også nødvendigt, at der udarbejdes dokumenter til projekteringsarbejdet (herunder tegningsmaterialer og brandstrategi) og den efterfølgende udførelse og tilsyn/kontrol.

Alle dokumenter bliver løbende opdateret og skal benyttes i hele byggeprocessen frem til udarbejdelsen af sluterklæring og byggeriets færdigmelding.

Kort omfatter materialer til udførelse følgende:

 1. Brandplaner (anbefales af medsende til kommunen ved ansøgning)
 2. Situationsplan (anbefales af medsende til kommunen ved ansøgning)
 3. Pladsfordelingsplaner (krav ved f.eks. rum indrettet til mere end 150 personer)
 4. Belægningsplaner (krav ved f.eks. industri- og lagerbygninger med bygningsafsnit i risikoklasse 2 med et etageareal større end 2.000 m²)
 5. Brand- og evakueringsplaner for hoteller mv. (Soverumsafsnit i hoteller mv. med mere end 10 sovepladser)
 6. Brand- og evakueringsplaner for undervisningsafsnit. (undervisningsafsnit indrettet til mere end 150 personer)
 7. Brandstrategirapport

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisen er på medgået tid og ligger normalt fra 35.000 kr. til 60.000 kr. inkl. moms. Prisen afhænger i høj grad af projektets omfang, kompleksitet og løsninger.

Brandrådgivning

Certificeret brandrådgiver, Bygningskonstruktør, Bygningssagkyndig, Energikonsulent og Snedker

Jesper Stensen
M: 24 42 74 12
E: js@m4brand.dk

Brandrådgiver og bygningskonstruktør

Lasse Frederik Rasmussen

M: 40 20 08 86

E: lr@m4brand.dk